Amisec - Ing. Štefan Mravec

Chránte si svoj majetok - patrí Vám !

Služby

Dodávka, montáž a oživenie elektronických systémov. Záručný a pozáručný servis do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Pravidelné opakované revízie elektronických systémov v zmysle platných noriem a zákonov. Pripojenie objektov na pult centralizovanej ochrany OR PZ v Prievidzi (pco Dunaj štátna polícia), prípadne na pco strážnej služby alebo monitorovanie na svojom telefóne. V prípade špeciálnych požiadaviek  je možné monitorovať objekt prostredníctvom SMS, e-mailov a na diaľku prostredníctvom smartphone (i-OS, Android) ovládať zapínanie kúrenia, klimatizácie, zavlažovania, osvetlenia a žalúzií.