Amisec - Ing. Štefan Mravec

Chránte si svoj majetok - patrí Vám !

Kontakt

 

Adresa technickej kancelárie:                                                         
Amisec - Ing. Štefan Mravec                                                                         
Nábr. Janka Kalinčiaka 5/15                              
P.O.Box 113                                                     
971 01 Prievidza                                              

Telefonické a elektronické spojenie:
servis:
+421903 503414
office:  +421905 311021
e-mail: info@amisec.sk
skype : amisec mravec

Fakturačné a registračné údaje:                                                          
IČO:
34 958 321                                                                                    
DIČ: 1020582475
IČ DPH: SK1020582475
Živn. reg.: 307-11887 OÚ v Prievidzi
Licencia pre EZS: FT 000 168 KRPZ v Trenčíne
Bankové spojenie: Tatra Banka Prievidza 2620541261/1100
 
Zemepisná poloha kancelárie:
N 48° 46´ 6,9“
E 18° 37´ 21,2“

QR vizitka:

Napíšte nám: