Amisec - Ing. Štefan Mravec

Chránte si svoj majetok - patrí Vám !

Elektronické systémy

1. Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS) od fy Paradox, Bentel, Optex  
2. Monitorovacie systémy (CCTV) od fy Samsung, Dynacolor, Geovision                 
3. Elektronická požiarná signalizácia (EPS) od fy LST, System Sensor
4. Telekomunikačné systémy (TS) od fy 2n Telekomunikace
5. Štrukturovaná kabeláž (ŠK) od fy Krugel
6. Automatické pohony od fy R.I.B